Wednesday, February 5, 2014

Hình ảnh chu kỳ 10 năm Nha Kỹ Thuật / Những Đại Hội NKT 1988 cho đến nay

Đại Hội 1 Nha Kỹ Thuật Houston Texas July 1988
A/C Nguyễn Đăng Hà, A/C Đặng Văn Tú, A/C Dương Tấn Tố, Bùi Văn Cường,A/C Mai Xuân Bình Houston TX
Chu Kỳ 10 năm Nha Kỹ Thuật Mục Lục 60 năm từ 1945-2015
1945-1955
http://nkt50.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
1955-1965
http://bietkichsobac.blogspot.com/
1965-1975
http://loiho.blogspot.com/
http://socongtac.blogspot.com/
1975-1985
http://NhaKyThuatVNCH.blogspot.com/

1985-2005
http://DHNKT.blogspot.com/

2005-2015

Những Đại Hội NKT

Hội Ngộ NKT New Orleans, Louisiana và soạn thảo Nội Quy 1988 Restaurant Thượng Sĩ Quế SCT
 

Đại Hội 1 NKT Houston Texas July 2nd 1989Đại Hội 2 NKT Stanton California July 2nd 1990
 
 Đại Hội 2 NKT Stanton California 02.07.1989
NT Đại Tá Ngô Thế Linh, NT Đại Tá Trần Văn Hổ niệm hương

Hội Ngộ Sở Bắc Nha Kỹ Thuật Westminster, California 29.9.1991 

Đại Hội 3 NKT Houston, Texas July 6th 1992


 Đại Hội 3 NKT Houston Texas 1992
NT Lữ Triệu Khanh, NT Liêu Quang Nghĩa, NT Trần Bá Tuân
Hội Ngộ NKT Lễ Tạ Ơn Stanton California 1992Đại Hội 4 NKT / 1975-1995 20 năm Hội Ngộ Costa Mesa, California July 2nd 1995 
Đại Hội 4 NKT (Đại Hội 5)Dallas Texas 2002
Đại Hội 5 NKT (Đại Hội 6) Fairfax Virginia July 2004
Lễ Truy Điệu và Tưỡng Niệm Anh Linh Tữ Sĩ Nha Kỹ Thuật Westminster, California April 2005
39 Năm Thành Lập Strata 11 Dallas, Texas 28.5.2005 


Đại Hội 6 (Đại Hội 7) NKT Seattle, Washington State 2006
Hội Ngộ Phi Đoàn 219 / Nha Kỹ Thuật Santa Ana, California July 2006

Đại Hội 7 (Đại Hội 8) NKT Orlando Florida 2008
Tiểu Hội NKT Dallas, Texas 2009

Đại Hội 8 (Đại Hội 9) NKT Anaheim, California May 2010 Memorial Weekend
Hội Ngộ Nha Kỹ Thuật San Jose, California 

May 2011
Kingbee-Nha Kỹ Thuật Emeral Bay Restaurant Fountain Valley, California Sunday 3 tháng 7 năm 2011


Đại Hội 9 (Đại Hội 10 NKT) 2012 Oregon

Đại Hội 10 (Đại Hội 11 NKT) 2013 DFW Texas

Đại Hội 11 (Đại Hội 12 NKT) 2014 San Jose, California

Đại Hội 12 NKT 

Đại Hội 14 NKT 
Đại Hội 15 NKT


Đại Hội 1 NKT Houston, Texas

Đại Hội 2 NKT Stanton, California


Đại Hội 4 NKT Dallas Texas 2002

Đại Hội 4 NKT / 20 năm Hội Ngộ 1975-1995

Đại Hội 5 NKT Washington D.C. 2004

Diễn Hành Washington D.C. July 2004

Đại Hội 6 NKT Seattle, Washington State 2006

Đại Hội 7 Nha Kỹ Thuật Orlando Florida 2008

Đại Hội 3 Nha Kỹ Thuật Houston, Texas

Diễn Hành Tết Nguyên Đán 2014

Toán Quốc Quân Kỳ NKT / Hội NKT Nam California

Banner Nha Kỹ Thuật 2014

Tượng Anh Linh Tữ Sĩ Nha Kỹ ThuậtNội Quy Hội Nha Kỹ Thuật

Nội Quy NKT trang 2/2

Đơn xin gia nhập Hội Nha Kỹ Thuật

Thư Mời tham dự Đại Hội 2 NKT 2 tháng 7 năm 1989

Thư Mời Đại Hội 3 NKT Houston Texas 7 tháng 7 1990

Thư Mời Đại Hội 4 NKT / 20 năm Hội Ngộ 2 tháng 7 năm 1995

Thư mời Đại Hội 4 NKT / 20 năm Hội Ngộ trang 2/2

Thông Cáo Báo Chí 29 tháng 2 năm 1992

Tuyên Ngôn về việc giam giữ Biệt Kích Nha Kỹ Thuật

Articles of Incorporation Hội Nha Kỹ Thuật California


Con Dấu Hội Nha Kỹ Thuật California

 Lễ Tưỡng Niệm Anh Linh Tữ Sỉ Nha Kỹ Thuật Memorial Day 2010 
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster, California U.S.A.

Các Quả Phụ Nha Kỹ Thuật tham dự Đại Hội 8 Nha Kỹ Thuật Nam California May 2010
BQP cố Trung Tá Trần Đắc Trân, BQP cố Trung Úy Trương Thành Đạo, BQP cố Trung Tá Ngô Đình Lưu, BQP cố Bác Sĩ Bữu Trí, X, BQP cố Thiếu Úy Lưu Văn Khiết, BQP cố Thiếu Tá Nồng An Pang

Đại Hội Sở Bắc/NKT 29 tháng 9 năm 1991 / Nhà Hàng Kono Habor Blvd


Đại Hội 3 Nha Kỹ Thuật / Ngày 6 tháng 7 năm 1992


Nha Kỹ Thuật Đại Hội 2 / Stanton California July 2nd 1989


Đại Hội 4 NKT July 2nd 1995 / 20 Năm Hội Ngộ Đại Gia Đình Nha Kỹ Thuật /TTM - 1975-1995